Dominika Witkowska

Jestem psychoterapeutką i ekoterapeutką. 

Podstawą mojej pracy terapeutycznej jest autentyczna relacja. Relacja, w której zostaniesz dostrzeżonx, wysłuchanx, uszanowanx i docenionx. Nadrzędną wartością jest dla mnie Twoje dobro. Celem – wspieranie Cię w poszukiwania źródeł Twojej mocy pośród trudności, z którymi się zmagasz. Dzięki sesjom zyskasz nowe spojrzenie na siebie i swoje trudności oraz wsparcie w dojrzewaniu do zmian, na które się zdecydujesz. 

W moim gabinecie możesz czuć się bezpiecznie bez względu na Twoje poglądy, wyznanie, rasę, wiek, rozmiar, orientację seksualną czy tożsamość płciową. 

Z radością pracuję zarówno z młodzieżą, dorosłymi jak i z seniorami.

Kompetencje i doświadczenie

W latach 2015-2023 szkoliłam się w Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie, gdzie ukończyłam Dwuletnie Studium Psychologii Procesu, Szkolenie Podstawowe Programu Licencyjnego dla Psychoterapeutów i przez kolejne 3 lata brałam udział w Szkoleniu Dyplomowym.
W ciągu tych 8 lat odbyłam psychoterapię własną, wzięłam udział w ponad 1200 godzin szkoleń grupowych i indywidualnych z nauczycielami polskimi oraz zagranicznymi, w tym z Arnoldem Mindellem – twórcą psychologii procesu.

Swoje kompetencje szlifowałam współpracując z ośrodkami psychoterapii, organizacjami pozarządowymi i instytucjami pomocowymi, m.in tworząc Pilotażowy Program Wsparcia Psychoterapeutycznego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie.

W ramach własnej działalności, współpracy z trzecim sektorem oraz z instytucjami kultury przeprowadziłam szereg warsztatów rozwojowych, zarówno w salach warsztatowych jak i w przyrodzie.

Chcąc dalej rozwijać swoje kompetencje nieustanie się szkolę. Aktualnie przede wszystkim z zakresu ekopsychoterapii (czyli integracji narzędzi psychoterapeutycznych z ekoterapią) – u zagranicznych i polskich pionierów w tej dziedzinie. Kończę też kurs certyfikacyjny ekoterapii opartej na uważności, prowadzony przez Mindful Ecotherapy Center (USA). Ponad to stale aktualizuję swoją wiedzę dotyczącą pomocy osobom identyfikującym się ze społecznością LGBTQIA+. 

Pracuję pod stałą superwizją gestaltowską.

Wybrane szkolenia i kursy:

 • Studium Psychologii Procesu (Instytut Psychologii Procesu w Warszawie, 2015-2017);
 • Program Licencyjny certyfikujący na Psychoterapeutę
  w Instytucie Psychologii Procesu: Szkolenie Podstawowe (IPP, 2016-2020);
 • Szkolenie Dyplomowe na Psychoterapeutę (IPP, 2020-2023);
 • “Hogwarts in the City – praca z tendendencją do uzależnienia w nurcie psychologii procesu”, Kate Jobe i Joe Goodbread, 2016;
 • “Kultura przyjazna osobom z autyzmem”, Fundacja Synapsis, 2016;
 • “Roczny kurs pracy z osobami z narcystycznym zaburzeniem osobowości”, Michał Duda, 2019/2020;
 • “Budowanie relacji terapeutycznej”, Joanna Dulińska, 2020/2021;
 • “How Fear of Death and Illness Can Help You, Your Country and Our Planet”, Amy i Arnold Mindell, 2021;
 • “Jak być terapeutą LGBT friendly?”, Dominik Haak (Centrum Terapii HAAK), 2021;
 • “Wsparcie psychologiczne osób LGBTQIA”, Jan Świerszcz, (Otwarta Przestrzeń – centrum terapii), 2021;
 • “Nature connectedness: for a new relationship with nature”, University of Derby (UK), 2021;
 • “Deep ecology as an Ally of Conflict Facilitation”, Ana Rhodes, 2021;
 • “Kurs pracy psychoterapeutycznej z nadużyciami”, Joanna Dulińska, 2022;
 • “Kurs pracy psychoterapeutycznej z rangami”, Joanna Dulińska, 2022;
 • “Psychokiller. Roczny kurs pracy z zaburzeniami osobowości”, Michał Duda, 2022;
 • “Tranzycja i detrazycja”, Dominika Haak, 2022;
 • “Dziki brzeg – terapeuta w przyrodzie, przyroda w terapeucie. Edycja jesienna”, Monika Gendek, 2022;
 • “Dziki brzeg – terapeuta w przyrodzie, przyroda w terapeucie. Edycja wiosenna”, Monika Gendek, 2023;
 • “Ekopsychoterapia – proces terapeutyczny obejmujący relację z przyrodą”, Magdalena Kidoń, Łódzkie Centrum Gestalt, 2023;
 • “Mindfulness-Based Ecotherapy Facilitator Certification Course”, Mindful Ecotherapy Center (USA), 2022 – dziś.

Zainteresowania

Interesuje mnie, jak pogłębianie relacji ze światem przyrody wspiera proces osobistych i globalnych przemian. 

Dbam o regenerację i samoregulację spędzając sporo czasu na byciu w naturze. Czasem fotografuję, ale zazwyczaj po prostu jestem.

 

Moimi nauczycielami dobrego życia są: bliscy mi ludzie, lasy i istoty je zamieszkujące, rzeka Wisła oraz mój pies Kropka.

"Cały świat to mój aśram.
Takie niemożliwe miejsce zamieszkałe przez sny."

Arnold Mindell